Arbejdsform

Vi arbejder med udvikling af organisationer, ledelse og samarbejde i et psykologisk perspektiv og forener mål- og forretningsorientering med udvikling af konstruktive samarbejdsprocesser, samt personlig trivsel og udvikling.

Virksomheder er forskellige, og det stiller krav til vores leverance om at tage højde for de særlige forhold og betingelser, der gør sig gældende. Vi udvikler og tilpasser derfor vores ydelser i et tæt samarbejde med kunden.

For at styrke forankring af vores leverancer, arbejder vi altid tæt sammen med både virksomhedsledelsen og medarbejdere, samt ofte også interne konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner.

I vores arbejde inddrager vi deltagerens personlige oplevelser, handlemåder og hele livserfaring, med det mål at skabe selvindsigt, nye erkendelser og dermed nye handlemuligheder for den enkelte og gruppen.

Vi respekterer den enkeltes grænser og baserer involvering af deltagere på frivillighed og respektfuld udfordring!

Vi gør det i en atmosfære af seriøsitet og uhøjtidelighed, med plads til både alvor og humor. Det skaber gode rammer for at udfordre egne grænser i et udviklingsperspektiv.

Vi arbejder ud fra den dynamiske psykologi, og arbejder med både rationelle og “irrationelle”, samt bevidste og “ubevidste” processer i ledelse og samarbejde. Målet er at styrke personlig samt fælles læring og handling.

Ofte ligger store læringsmuligheder i at arbejde med her-og-nu situationer, hvor mennesker bringes i ”observatørposition” til sig selv og egen adfærd. Det er en hjørnesten i vores procesorienterede arbejdsform.

Vi tilstræber at være minimum to på en opgave: Det giver flere vinkler på de emner, der bliver arbejdet med og dermed bedre udbytte for kunden.