Vi plejer at omtale dem, der kommer for sent som tidsoptimister. De har mange jern i ilden og vil ikke spilde tiden på at komme for tidligt og så sidde og vente. Ventetid er lig med spildtid. Den personlighedstype der ofte kommer for sent, vil ofte have foretaget sig noget lige umiddelbart inden de ankommer og været overbevist om at det ville tage kortere tid end det gjorde, hvilket hænger godt sammen med deres tidsopfattelse (77 sek pr minut). Det er dem der tænker: jeg kan godt lige nå at….

Det samme gælder når opgaver skal udføres. Forventningen om at det kan nås på kortere tid er typisk og deres kalender vil ofte se rimelig urealistisk ud med manglende transporttid og ingen pauser eller plads til uventede akutte opgaver.
Det er vigtigt at understrege at disse mennesker ikke er ligeglade med andre eller andres menneskers tid.
Når man taler om den gruppe, som har svært ved at overholde tiden så tror jeg man skal inddele dem i to grupper:
Dem som er tilbagelænede og som tænker, at det vi ikke når i dag, det når vi nok i morgen
og så dem som egentlig gerne vil nå deres opgaver til tiden og komme til tiden men som konstant ryger i tidsoptimist fælden. Min vurdering er, at gruppen af tidsoptimister er langt større blandt dem der kommer for sent end gruppen af tilbagelænede ligeglade personer. Jeg har derfor lidt svært ved at genkende type B som værende generelt ligeglade med tidsfrister.

– Hvad er jeres vurdering på, hvorfor nogle mennesker har det sværere med mødetidspunkter? (både ift. at aflevere opgaver til tiden og ift. at komme til tiden)

De typer der kommer for sent er ofte kendetegnet ved at være tidsoptimister, dvs de har en forventning om at kunne nå mere end de reelt kan

– Hvad kan man gøre, for at imødekomme de problematikker man oplever, når man er Type B eller har problemer med mødetidspunkter?

Meget handler om at være motiveret for at ændre sin adfærd og så arbejde med at lære af sin erfaring. De kan godt ændre deres adfærd men det kræver stor motivation og ofte hjælp til deres planlægning fra andre som ikke tilhører denne gruppe. Min er erfaring er at de gerne vil ændre deres adfærd men at det er svært fordi de samtidig er optaget af mange dagsordner som de også er motiveret for at nå.

– Hvilke personlighedstyper arbejde I med?

Begge typer. Men vi har mange mennesker i stressbehandling og der er nok en overvægt at type B som går ned med stress fordi de konstant har en forventning om at de kan nå mere end de reelt kan og derfor konstant vil være bagud, hvis der er meget pres på arbejdet. Hvis du er tidsoptimist og samtidig har svært ved at sige nej til opgaver så er risikoen stor for at du ikke får afleveret dine opgaver til tiden og at du kan blive ramt af stress. Men det er selvfølgelig ikke de eneste faktorer i, der har indflydelse på, hvorfor folk bliver ramt af stress.

– Evt. andet, I føler ville være relevant ift. artiklen
Det er en meget overordnet og forenklet kategorisering af mennesker. Der er mange andre faktorer der kan spille ind på, hvorfor nogle passer tiden og andre ikke gør. F.eks. en chef som fortæller én af man godt kan udføre en opgave på kortere tid eller godt kan nå flere møder på samme dag end det reelt er muligt – bare som eksempel.

Stina Ørgård, uddannet psykolog og ejer af konsulenthuset Erhvervspsykologer.com
Hun har 23 års erfaring i lederudvikling, teambuilding, konflikthåndtering samt stressbehandling.