Hvad er erhvervspsykologi

Vi opfatter ikke erhvervspsykologi som en selvstændig disciplin! Erhvervspsykologi er et udtryk for, at vi har specialiseret os i at bringe psykologien i praktisk anvendelse i erhvervslivet, og vores erhvervspsykologiske arbejde omfatter alle organisatoriske processer, hvor mennesker indgår.

Vores arbejde er baseret på vores faglighed som psykologer og vi anvender både kliniske/terapeutiske arbejdsmetoder, der retter sig mod mennesker i krise eller med personlige problemer, samt “arbejds-psykologiske” metoder, der retter sig mod udvikling af mennesker i deres virke på arbejdspladsen.

I dette arbejde supplerer vi den psykologiske vinkel med også at formidle redskaber til at forstå betydningen af, samt at håndtere de påvirkninger som forskellige organisationsstrukturer, -kulturer, arbejdspladsindretning osv. har på det enkelte menneske.

Et væsentligt aspekt vi ser i disse år er mange modsætninger og paradokser, som det enkelte menneske skal håndtere i arbejdslivet, f.eks. kravet til en leder om at udfolde handle- og beslutningskraft, men samtidig være lydhør og eftertænksom

Den dynamiske psykologi
Vi arbejder ud fra et dynamisk grundlag, dvs. ud fra en forståelse af, at mennesket rummer såvel et rationelt (fornuft) som et irrationelt (følelser) aspekt. Vi arbejder ligeledes ud fra en forståelse af, at menneskelige processer både kan være bevidste og ubevidste. Disse faktorer kommer til udtryk i de organisatoriske processer, som vi medvirker til at bevidstgøre og udvikle.

Produkt – Procedurer – Proces

I vores arbejde understøtter vi såvel virksomhed som den enkelte leder i at skabe balance mellem:

  • Produktet: at skabe resultater (visioner, mål, strategi, krav, løsninger, “performance”, opfølgning mv.)
  • Procedurer: at skabe effektive arbejdsgange (information, kommunikationsveje, koordinering, mødeeffektivitet, ressourceudnyttelse, teamroller mv.)
  • Processen: at skabe et godt samarbejde (tillid og respekt, samspil, dialog, konflikthåndtering mv.)