Organisation

Udvikling af organisationer og forandringer på arbejdspladsen handler oftest om, at virksomheden og dens medarbejdere skal håndtere skiftende betingelser.

Vi har solid erfaring med at designe og gennemføre selv store og komplekse udviklingsforløb, hvor hele eller dele af organisationen er involveret i at skabe den ønskede forandring.

Vi arbejder med organisationsudvikling og forandringsprocesser i et helhedsperspektiv, der har fokus på såvel

  • den enkelte leder / medarbejder: i relation til udvikling af individuelle kompetencer i jobbet
  • grupper / afdelinger: i relation til at sikre et tillidsfuldt samarbejde i skiftende rammer
  • hele organisationen: at sikre bæredygtige strategier, samt et produktivt samspil mellem afdelinger
I naturlig forlængelse af vores mangeårige erfaring som sparringspartnere i udviklings- og forandringsprocesser, tilbyder vi os som assisterende HR-Partnere for især små og mellemstore virksomheder uden egen HR-afdeling, der har brug for hjælp til Human Ressource relaterede aktiviteter.

Den konkrete ydelse udvikles og tilpasses i et tæt samarbejde med dig som kunde.Du kan læse mere om vores ydelser i de vejledende produktblade.