Vores menneskesyn

Balance mellem det personlige ansvar og virksomhedens
Vi tror på, at mennesker kan og vil udfolde sig til gavn for sig selv og andre, men at de rette betingelser skal være til stede, samt vedligeholdes for at det sker i fuldt omfang.

Det kræver en balance mellem konstruktiv ledelse på den ene side, der skaber klare rammer med plads til udfoldelse og udvikling, og på den anden side mennesker, der tager et personligt ansvar for at udfolde sine faglige, sociale og personlige evner på en konstruktiv måde i arbejdet og samarbejdet!

I menneskelige samspil kan det være en udfordring at omsætte gode intentioner til konkret adfærd:
Vi tror på, at mennesker gerne vil:

Være pligtopfyldende og gøre en god indsats – men af og til ikke gør præcis det, der bliver forventet, fordi forventningerne måske ikke er helt klare, og dermed gør det svært at leve op til…

Skabe resultater og opnå følelsen af at gøre en forskel – men kan falde tilbage i rygradsadfærd ved mangel på opbakning, udfordringer, samt opfølgning og anerkendelse…

Være handlekraftige – men af og til kan tvivle på, hvordan – og på, hvad de egentlig selv ønsker…

Være åbne og nærværende – men kan finde det svært at balancere egne og andres personlige grænser…

Bidrage til gode, sociale relationer, men samtidig kan opleve usikkerhed og generthed i grupper/teams…

Være gode samarbejdspartnere – men være i tvivl om balancen mellem hensynet til egne behov og gruppens…

…og PRÆCIS derfor, er det værd at arbejde med de psykologiske aspekter af ledelse og samarbejde!