Stina Ørgård

Stilling Direktør, cand. psych. aut.
Tlf +45 39 18 66 66
Fax +45 39 18 66 86
Mail oergaard@erhvervspsykologer.com

Steffen Tange 0006
Født 1965, Virum

Uddannelse

1992

Cand. psych., Københavns Universitet. Speciale: Arb.-/org.psykologi

1997

Projektlederuddannelse, afholdt af Sant + Bendix, samt DIEU’s projektlederuddannelse modul 4, Samarbejde, proces og psykologi, v. cand. psych. Mette Amtoft og cand. psych. Vibe Strøyer

2000

Konflikter og konflikthåndtering i arbejdslivet/Mobning på arbejdspladsen. Psykolog, Phd. Ståle Einarsen, lektor ved Bergens Universitet

Arbejde:

2000 –

Medejer af konsulentfirmaet, erhvervspsykologer.com

1999-2000

Erhvervspsykolog Stina Ørgård. Privatpraktiserende psykolog. Konsulent indenfor ledelse og samarbejde i offentlige og private virksomheder, samt individuel coaching, supervision og terapi.

1995 – 99

BG Bank: Lederudviklingskonsulent. Arbejdsopgaver: ledercoaching individuelt og i grupper, målstyringsseminarer, teambuilding, lederudvikling i diverse afdelinger (individuelt tilpasset), konceptudvikling af bankens projektlederuddannelse, samt undervist i projektledelse, udvikling af kursus i personlige tilbagemeldinger, udvikling og gennemførelse af kursus i medarbejderudviklingssamtaler. Desuden en del af et team, der varetog diverse proces- og målstyringsopgaver i forbindelse med fusionsprocessen mellem Girobank og Bikuben, samt styregruppemedlem i PRIM projekt.

1993 – 95

Colgate Palmolive A/S: Personalekonsulent. Arbejdsopgaver bl.a.: implementering af organisationsforandringer, bl.a. selvstyrende grupper, deltagelse i et europæisk udviklingsarbejde vedr. assessment, Deltagelse i et europæisk evalueringsteam vedr. udviklingsarbejde i de europæiske fabrikker, rekruttering, uddannelsesplanlægning (mødeleder og koordinator i uddannelsesudvalget), samt krisehjælp.

1992

Københavns Universitet: Proceskonsulent på tværfagligt kursus: “Processer mellem grupper i en organisation”.

1992

Københavns kommunes Social- & sundhedsforvaltning: Ekstern projektkonsulent ved vurdering af deltagere til seniorpolitikprojekt

1990 – 92

Værløse Flyvestation: Rekrutteringsmedarbejder. Rekruttering af aspiranter til linjeofficeruddannelsen, flyvelederuddannelsen og pilotuddannelsen.

1988 – 89

Vangede Huse: Omsorgsmedhjælper (institution for psykisk udviklingshæmmede)

1985 – 87

Dansk Flygtningehjælp: Integrationsmedarbejder

Parallelt med jobs fungeret som underviser i div. sammenhænge:

  • Erhvervspsykologisk Uddannelse (EPU), Probana
  • Københavns Universitet. Gæsteforelæser på psykologiuddannelsen
  • Center for Technology, Economis and Management på DTU, Master
  • in Management of Technology (TEM uddannelsen). Undervisning og coaching.
  • Ingeniøruddannelserne på DTU, gæsteforelæser
  • Århus Universitet, kursusafholder på psykologiuddannelsen

Formidling / artikler / publikationer
– Konflikthåndtering, 2004 (ikke publiceret)
– “Scener fra et kontorlandskab, 1992. Organisationspsykologisk speciale (ikke publiceret)

Tillidshverv
2000-2002: valgt medlem af bestyrelsen i Arbejds- og Organisationspsykologisk Selskab.