Teams

Alle ønsker et godt samarbejde, men et tillidsfuldt og udviklende samarbejde er lettere sagt end gjort.

Velfungerende arbejdsgrupper og team er den grundlæggende byggesten i effektive organisationer. Det er i grupper og team, at mange opgaver konkret løses, at diskussioner tages, at informationer udveksles,

og det er i grupper, at engagement, fællesskab og personlig trivsel opstår – eller kan komme under pres!

Vi tilbyder konkrete metoder til at styrke teamets effektivitet og samspil, og gennemfører både korte og længerevarende forløb. Vi arbejder med både helt nye arbejdsgrupper og erfarne, højt specialiserede grupper.

Vores aktiviteter med fokus på samarbejde og teamudvikling tager udgangspunkt i både gruppens styrker, men også de spørgsmål og problemstillinger, som teamet er optaget af i forbindelse med opgaveudførelsen. Vi tager fat i tvivl, uklarheder og øvrige ting, som kan binde energi og føre til forringet samarbejde og trivsel i hverdagen.

Den konkrete ydelse udvikles og tilpasses i et tæt samarbejde med dig som kunde.

Du kan læse mere om vores ydelser i de vejledende produktblade.

Teamudvikling
Konflikthåndtering