Netværk

Vi samarbejder med et netværk af erfarne psykologer, og med fagprofessionelle på andre fagområder. Det muliggør at løse også store opgaver og udviklingsforløb, hvor der kræves et større antal konsulenter og forskellige faglige kompetencer.

Det sikrer samtidig en løbende erfaringsudveksling, der gør det muligt at holde sig orienteret om nye metoder og redskaber indenfor vores arbejdsfelt. Det omsætter vi i en løbende udvikling af vores arbejdsform, rådgivnings-metoder mv., som kommer både vore kunder og vores egen udvikling til gavn.

I det følgende vil vi nævne nogle af vore tætteste samarbejdsrelationer:

Cairos Consult A/S

Konsulentfirma med andre faglige profiler, end os. Vi bruger hinanden til sparring og videndeling, og samarbejder om nye rådgivningsområder.

Virksomhedspsykologerne A/S

Erfarne erhvervspsykologer som vi erfaringsudveksler med, og samarbejder med i konkrete opgaver.

Peters Adventure Games

Outdoor Event firma, som vi bruger i ledelses- og teamudviklingsforløb, hvor vi benytter udendørs og fysiske aktiviteter som afsæt for at arbejde med personlige og gruppemæssige dynamikker.

Rytmekonsulent.dk, v. Max Holmgaard

Professionel trommeslager, som vi bruger i ledelses- og teamudviklingsforløb, hvor vi benytter musik og rytme til teambuilding, samt til at finde den indre musikalitet!

Charlotte Busch, Lederudviklingskonsulent

Cand. merc., Chefkonsulent indenfor ledelse og HR, som vi gør brug af i udvikling og gennemførelse af konkrete procesforløb for såvel ledere som personalegrupper.

Nina Høst-Madsen, Kommunikationsrådgiver

Cand. polit., Journalist og free lance kommunikationsrådgiver. Vi samarbejder med Nina omkring vores kommunikations- og informationsstrategi.

Hanne Hammer, Sang, jazz og voicebuilder

Professionel sanger og underviser i sang. Vi bruger Hanner i forbindelse med ledelses- og teamudviklingsforløb, hvor vi benytter sang til teambuilding samt til at finde den indre musikalitet.