Individuelle forløb

Der er intet, der udvikler et menneske mere, end en kompetent samtale, der balancerer mellem at forstå, perspektivere – og at udfordre.

Vi gennemfører samtaleforløb i 4 forskellige perspektiver:

Stresshåndtering

Flere og flere rammes desværre af arbejdsrelateret stress, og nogle bliver uarbejdsdygtige i kortere eller længere perioder. Vi gennemfører individuelle samtaleforløb for stressramte, og som en del af dette tilbyder vi rådgivning til arbejdspladsen om, hvordan stress bedst muligt forebygges fremadrettet.

Coaching

Coaching som ledelsesfilosofi og metode har været i stærk fremgang de sidste 15 år, og vi har været med hele vejen. Vi fungerer som coaches for både topledere, mellemledere og medarbejdere. Coaching er en samtaleform, hvor målet er, at du opnår det, du gerne vil – i en balance mellem jobbets ydre krav og udfordringer, og din indre motivation og ambitioner.

Terapi

Vi gennemfører terapeutiske samtaleforløb, individuelt eller som parterapi. Terapisamtaler gennemføres i henhold til retningslinjer udstukket af Dansk Psykolog Forening.

Supervision

Vi superviserer psykologer og andre faggrupper, som arbejder med mennesker. Supervision rummer stort set det samme som coaching, men kan også have en mere vejledende og rådgivende vinkel.

Hvis ikke du har mulighed for at møde os fysisk, så tilbyder vi også online forløb via Skype.
Du kan læse mere om de forskellige samtaleforløb i de vejledende produktblade.